Anders denken

Kritisch en creatief denken in de klas

Vertrekpunt

Jullie willen kinderen helpen om zelfstandig na te denken, de wereld om hen heen vanuit nieuwsgierigheid te onderzoeken, hun oordeel uit te stellen en te leren omgaan met verschillen.
Het filosoferen met kinderen traint denkvaardigheden en organiseert het gesprek in de klas op een betekenisvolle manier.

Standaard denken

leerstof centraal
leerkracht doceert
vragen gericht op lesstof
antwoorden/meningen delen
één (goed) antwoord

Anders denken

gedachten van leerlingen centraal
leerkracht faciliteert
vragen vanuit verwondering
samen onderzoeken
meerdere antwoorden

Aanbod

Samen met het team ontwerpen we een scholingstraject waarin we het filosoferen met kinderen in de school duurzaam integreren.

Van klein naar groot bestaat mijn aanbod uit inspiratieworkshops, studiedagen, verdiepingsworkshops, individuele coaching en co-teaching en langer lopende implementatietrajecten.

 

 

Kinderfilosofie in het curriculum

De praktijk leert dat het oefenen met filosoferen met kinderen de onderzoekende houding van de leerkracht versterkt. Dit houdingsaspect is onmisbaar bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten. Zie ook Onderwijs anders.
Werken jullie niet projectmatig? Dan versterkt het filosoferen met kinderen burgerschaps –en levensbeschouwelijk onderwijs.

It was Dewey who in modern times foresaw that

education had to be defined as the fostering of thinking rather than as the transmission of knowledge.

Matthew Lipman

 

CONTACT

Telefoon: 06-14846781
E-mail: info@alexandrabronsveld.nl