Netwerken

Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN)

Centrum Kinderfilosofie Nederland wil kinderfilosofen, lerarenopleiders, leerkrachten en kindbegeleiders inspireren en sterker maken in hun missie om kinderen beter te leren denken. Dit doen ze door het organiseren van ontmoeting en het delen van expertise.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er gebeurt op het gebied van filosoferen met kinderen in Nederland? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van het centrum kinderfilosofie.

Mijn rol: van 2013-2017 coördinator, sinds 2017 voorzitter van bestuur.

Klik hier voor meer informatie.

 

Kenniscentrum Bildung en persoonsvorming (KBP)

Het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming beoogt een impuls te geven aan de persoons- en karaktervorming in het onderwijs, door deze vanuit een (toegepast) filosofisch perspectief te benaderen. Leidend hierbij is het toonaangevende gedachtegoed van prof. dr. Joep Dohmen, die Bildung opvat als ‘begeleide zelfvorming’.
Het Kenniscentrum slaat een brug tussen de grote denkers en de huidige onderwijspraktijk. Het wil het onderwijsveld inspireren en motiveren om persoonsvorming hoog op de agenda te zetten.

Mijn rol: coördinator van het kenniscentrum.

Klik hier voor meer informatie.

 

Bloggerscollectief NIVOZ

Stichting NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken, is een vrijplaats voor denken en ontwerpen, dialoog en kritische reflectie op de pedagogische opdracht van opvoeders. Naast opleidingen, onderwijsavonden, masterclasses en onderzoek biedt NIVOZ platform ‘hetkind’: een online platform van verhalen en publicaties om bezoekers te laten deelnemen aan een fundamenteel gesprek over goed onderwijs en de vele (pedagogische) keuzes daarin. Rond dit platform is een groep schrijvende leraren en docenten, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen actief. Zij publiceren regelmatig artikelen en blogs.

Mijn rol: schrijven over onderwijsinnovatie, spelen met denken en grote vragen die gesteld moeten worden.

Klik hier voor meer informatie.  

Netwerk Bildung primair onderwijs

In het PO zetten veel mensen zich actief in voor brede vorming van leerlingen. Het Netwerk Bildung wil deze collega’s, hun initiatieven en ontwikkelingen bij elkaar brengen, want: samen kom je verder.
Het thema van het netwerk is brede vorming (Bildung) met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en onszelf. Naast het opdoen van kennis en vaardigheden introduceert het de menselijke factor als derde noodzakelijke dimensie in onderwijs. 
Het netwerk komt twee keer per jaar bij elkaar, daar waar het allemaal gebeurt: op school en in de klas. Tijdens de bijeenkomsten staat leren van elkaar centraal, dus ‘scholen voor scholen’.

Mijn rol: lid ontwerpgroep netwerk PO.

Klik hier voor meer informatie. 

 

CONTACT

Telefoon: 06-14846781
E-mail: info@alexandrabronsveld.nl