Training en advies

een impressie van mijn werkzaamheden

OBS Prinses Margriet

De Margriet laat zich inspireren door het gedachtegoed van High Tech High, een vernieuwingsschool in San Diego met een geheel eigen onderwijsaanpak waarin projectmatig werken in verbinding met de echte wereld centraal staat.

Ik ondersteun, inmiddels voor het derde jaar, de Margriet bij het vertalen van deze aanpak naar de eigen context. De pijlers van waaruit we werken zijn: de leraar als ontwerper, projectgestuurd leren, dieper leren en kritisch en creatief denken door het stellen van ‘denkvragen’.

Het echt luisteren naar kinderen en het niet vanzelfsprekend invullen wat een kind zegt of denkt, maar daarop doorvragen maakt dat je als leerkracht beter luistert. Het helpt me nog steeds om te zeggen: ‘vertel… leg uit… wat is dat….? als ik mijn leerlingen vragen stel.

Leerkracht groep 7 over het stellen van ‘denkvragen’ 

OBS Maaspleinschool

De Maaspleinschool heeft, na een jaar van rondkijken bij andere scholen en verkennen van diverse invalshoeken, besloten om de zaakvakken onder te brengen in thema’s.
Het is de wens om in dit onderwijs ruimte te maken voor meer zelfsturing en eigenaarschap van de leraar, verwondering en een onderzoekende houding, talentontwikkeling en het trainen van executieve functies.

Ik ondersteun de ontwerpgroep bij het ontwerpen van het leertraject, om thematisch onderwijs duurzaam te integreren. Zo ontstaat ruimte voor creativiteit, spel en eigenaarschap.

OBS Nicolaas Maes

De Nicolaas Maes besloot in 2013 het roer om te gooien. Onderwijs in de cito-trechter leidde tot veel frustratie. Om de kinderen in de ‘aan’-stand te krijgen en meer vormend bezig te zijn, besloten ze tot een andere aanpak: leren in een narratief.
Om te voorkomen dat thema’s zoals ‘De brandweer’ en ‘Chocola’ als losstaande, niet geïntegreerde blokken de klassen in worden gerold, besloten ze het onderwijs op basis van narratieven vorm te geven, zodat thema’s in een langdurige, betekenisvolle context komen te staan.

Ik begeleid de ontwerpgroep bij het ontwikkelen van denkgereedschappen om het kritisch denken binnen de narratieven te versterken.
Ook coach ik leerkrachten om vanuit een vragende houding het lesgeven in narratieven vorm te geven.

Broekhin Roermond (VO)

Bisschoppelijk College locaties Roermond, Swalmen en Reuver hebben acht projecten  uit verschillende lagen van de school bij elkaar gebracht.
Samen met Bert Martens, Jos Gijzen en de acht kartrekkers van de trajecten ontwerpen we een leertraject waarin het werken volgens de principes van High Tech High centraal staan. In de projecten integreren we stap voor stap het ontwerpproces, het verbinden van de leerstof en de echte wereld, het ontwikkelen op basis van feedbackrondes en het presenteren van je leerproces en eindproduct in de vorm van een expositie.

Ik coach drie van de zeven projecten en begeleid het kartrekkersteam.

CONTACT

Telefoon: 06-14846781
E-mail: info@alexandrabronsveld.nl